FSJA The Filtration Society - Japan Association

President

Eiji Iritani (Nagoya Univ.)

Vice Presidents

Masao Sambuichi (Prof. emeritus, Yamaguchi Univ.)
Chika Shiomi (Fuji Filter Mfg. Co.)
Koichi Yagishita (Sanshin Mfg. Co.)

Secretariat

Director
Nobuyuki Katagiri (Nagoya Univ.)
Tsutomu Aragaki (Prof. emeritus, Nagoya Inst. Tech.)
Masashi Iwata (Osaka Pref. Univ.)
Niichi Hayashi (Aichi Inst. Tech.)
Yasuhito Mukai (Nagoya Univ.)

Councilors

Kan Ishikawa (NGK Filtech) Hiroyasu Tanabe (Tanabe Willtec Inc.)
Kenzo Ishibashi (Showa Chem. Ind. Co.) Shin-ichi Nakao (Kogakuin Univ.)
Shigeki Uehara (Ambic Co.) Hideo Nakakura (Yamaguchi Univ.)
Chikao Kanaoka (Prof. emeritus, Kanazawa Univ.) Moto Nakajima (Soken Chem & Engng. Co.)
Toshio Kawabata (Mitsubishi Kakoki) Masami Nakamura (JMA)
Yoshinao Kurita (Kurita Machinery Mfg.) Toshiaki Namba (Nakao Filter Media Co.)
Shuji Sakohara (Hiroshima Univ.) Ko Higashitani (Prof. emeritus, Kyoto Univ.)
Ken-ichi Satoh (Fuji Filter Mfg. Co.) Kazuhiro Fujisaki (Prof. emeritus, Kyushu Inst. Tech.)
Shigeki Sawada (Wellthy Corp.) Katsunori Makino (Makino Corp.)
Masato Shibata (Food Machinery Develop.) Kanji Matsumoto (Prof. emeritus, Yokohama Nat. Univ.)
Kenzo Sugaya (Ishigaki Co.) Naomi Miura (Miura Chem. Equip. Co.)
Ryosuke Takagi (Prof. emeritus, Shukugawa Gakuin College) Hideto Yoshida (Hiroshima Univ.)
Hiroaki Takeyama (Kubota Corp.)

Members

Hisanao Aoki (Asahi Kasei Chemicals) Shuji Nakatsuka (Daicen Membrane Systems)
Yutaka Aoki (Alfa Laval) Shin-ya Nakanomori (Showa Chem. Ind. Co.)
Nobuyoshi Asai (JIII) Yoshio Hitaka (Pfizer Japan Inc.)
Hiroshi Ito (Ito Mfg. Co.) Tatsuo Hiramatsu (Tomoe Engng. Co.)
Mitsugi Inkyo (Kotobuki Ind. Co.) Tadashi Fukuta (Sanshin Mfg. Co.)
Masayuki Ohtsuka (Ohtsuka Jitsugyo) Akira Matsuda (Prof. emeritus, Ehime Univ.)
Kazushige Ohmori (Ajinomoto Co.) Masahiro Matsunaga (Shikishima Canvas Co.)
Kenji Kawasaki (Ehime Univ.) Sadao Murata (Kurita Machinery Mfg.)
Yoichiro Kono (Sintokogio) Kazuhiko Yagishita (Alfine Co.)
Kisaburo Kohmura (Kohmura Techno Co.) Kensuke Yano (Kimura Chem. Plant Co.)
Hiroshi Konno (Tohoku Inst. Tech.) Nobuyasu Yabuta (Yabuta Ind. Co.)
Itaru Sakai (JFE Engng. Corp.) Hiroshi Yoshida (Oyama College Tech.)
Kyoshin Sano (Kotobuki Kakoki Co.) Masahiro Wakida (NGK Insulators)
Seiichi Suwa (Kurita Machinery Mfg.) Masaaki Wakimoto (Noritake Recycle Center Co.)
Takaaki Tanaka (Niigata Univ.) Motoshi Watanabe (Nikkinkako Nissen)Honor President

Mompei Shirato (Prof. emeritus, Nagoya Univ.)
Kunio Atsumi (ex-Professor, Shizuoka Univ.)